Bo og fritid

Bo og fritid

Søknadsskjema skoleår 2018/19

 

Dette passer for deg

 • som har en psykisk utviklingshemming
 • som trenger litt hjelp i hverdagen
 • som ønsker trening på å bo for deg selv
 • som er sosial, og trives i sammen med mennesker

Dette lærer du

 • Å samarbeide med andre
 • Å bo sammen med andre
 • Holde rommet ditt rent og ryddig
 • Vaske/ sortere tøy
 • Matlaging
 • Bruke offentlig transport
 • Benytte deg av tilbud i nærmiljøet
 • Pengebruk
 • Ulike tema som: kostlære, hygiene, kommunikasjon, venneskap og nettverk
 • Litt samfunnsfag og om andre kulturer

Opplevelser og personlig utvikling!

Dette er en linje som forbereder deg på å bo alene og å finne aktiviteter du kan trives med på fritiden. Vi har mange ulike aktiviteter, både på og utenfor skolen.

På Bo og fritidslinja er det inntil seks elever med store lærevansker/ psykisk utviklingshemming. Du har timer på egen linje, på fellesfag, og du har mulighet til å velge valgfag sammen med de andre elevene på skolen. Det er to lærere og en assistent knyttet til linja.

Du bor på internat sammen med ungdommer fra hele landet. Her får du erfaring med å bo sammen med andre mennesker. Du er med på å ta ansvar for fellesoppgaver på internatet.

Du lærer også å ta ansvar for deg selv, og blir mer selvstendig.

Dette opplever du

 • Et år sammen med mange andre ungdommer
 • Synge i kor
 • Være med å lage elevkvelder
 • Bo på internat
 • Å delta på alle fellesaktiviteter på skolen
 • Ha valgfag
 • En dag sammen med de andre linjene på skolen
 • Teater, museum, kino, bowling, restaurant m.m
 

Dette bør/må du kunne fra før

 • Ta vare på personlig hygiene som dusj og tannpuss
 • Du må mestre av- og påkledning
 • Stå opp selv med hjelp av egen vekkerklokke
 • Klare deg litt selv på ettermiddager og i helgene når det ikke er opplegg/ aktiviteter på skole

Linjekostnader:

Skolepenger: 72.500,-
Semesteravgift: 8.000,- 
Linjekostnad: 25.000,-

Totalt kr. 105.500,-

Prisene kan avvike noe, f.eks. ved behov for ekstra ledsager på tur etc. Dette linjetilbudet er forsterket og har en høyere totalkostnad. Denne delen dekkes av Nav og går ikke frem av denne oversikten.

Kostnadene inkluderer blant annet mat, opphold, reise og aktiviteter. Visum, forsikring og vaksine må elevene dekke selv.

Les mer om priser og betingelser her

Opptaksrutiner

Her kan du søke hele året, men vi sender ut tilbud om plass fra 1.februar. Du vil få en bekreftelse på at søknaden er mottatt av oss. Vi ønsker oss en informativ søknad fra deg som sier mye om din motivasjon for å begynne hos oss. I tillegg ønsker vi dokumentasjon på dine utfordringer.

Du kan bli kalt inn til intervju for at vi gjensidig skal se om dette er det rette tilbudet for deg.

Du kan deretter få et tilbud om plass. I e-posten vil det ligge et vedlegg som du må leser gjennom og godkjenne. Videre må du sende oss et svar om du vil ha plassen eller ikke. Det er gjerne andre som venter på svar og som ønsker seg akkurat den plassen.

Sier du ja takk til å komme til oss, mangler du kun et siste steg på reisen. Da er det kun et innmeldingsgebyr som må betales, for da er plassen din. 

Skulle du få et avslag på grunn av full linje, kan du gjerne ta kontakt med skolen i løpet av året. Det kan være muligheter for å stå på venteliste, eller for å overta plassen til elever som har trukket seg før skolestart.

Kriterier for opptak

 • Aldersgrense 18 år.
 • Eleven må ha førlighet til å gå i trapper
 • Eleven må kunne ta vare på seg selv i bosituasjonen med personlig hygiene etc
 • Motivasjon for å være elev hos oss.
 • Søker oppgir all relevant informasjon, f.eks. sosiale eller medisinske forhold.

Regler

Skolens regler er enkle å forholde seg til. Det er obligatorisk frammøte til all undervisning og arrangement. Det er ikke lov å oppbevare eller bruke alkohol på skolens område eller nærområde. Brudd fører til bortvisning for en periode. All bruk og oppbevaring av narkotiske stoff eller andre rusmidler er forbudt, og fører til at en automatisk må slutte på skolen.

 

Søknadsskjema skoleår 2018/19