Sosialt arbeid

Sosialt arbeid

Det passer for deg

 • som er åpen, nysgjerrg og liker å jobbe med mennesker
 • som vil lære om sosialt arbeid
 • som lurer på om du vil utdanne deg til barnevernspedagog, sosionom, lærer, sykepleier eller andre yrker som har med mennesker å gjøre
 • som liker å reise og vil bli med på spennende studieturer til London og Cape Town med sosialt arbeid i sentrum

Dette lærer du

 • Om barns utvikling og lek
 • Gjennom ulike praksiserfaringer lærer du om sosialt arbeid
 • Om psykologi og psykisk helse, om hvordan forstå og forebygge psykiske lidelser
 • Om barnevern, hvordan sikre barn og unges oppvekstvilkår
 • Om kriminologi, om rettssystemet og fengselsvesenet
 • Om rusproblematikk
 • Om det flerkulturelle Norge
 • Fattigdom og utviklingsarbeid

 

For deg som vil jobbe med mennesker!

På sosiallinja kombinerer vi teoretisk kunnskap med praktiske erfaringer. I tillegg til to ukers praksis i barnehage, skole eller institusjon, vil du få et ukentlig støttekontaktoppdrag. Oppdraget har du gjennom hele skoleåret. Med praktiske erfaringer og ukentlige oppdrag som utgangspunkt, fordyper vi oss i tema som psykiatri, barnevern, hvordan det er å være funksjonshemmet, rusproblematikk, innvandrere og flyktninger.

Du vil også få anledning til å fordype deg i tema som du er spesielt nysgjerrig på. Helse- og sosialarbeiderfaget er spennende nettopp fordi det handler om mennesker. Samtidig gir faget selvinnsikt og kunnskaper til videre studier.

Gjennom praktiske erfaringer, kunnskaper i psykologi og trening i selvhevding, vil du bli bedre rustet til seinere å jobbe med mennesker.

 

 

Dette opplever du

 • Sosiallinja samarbeider med en rekke institusjoner. De siste årene har vi blant annet besøkt psykiatriske senter, rusinstitusjoner og fengsel.
 • Vi møter også personer fra ulike faggrupper innen helse- og sosialsektoren, og besøker aktuelle utdanningsinstitusjoner. Det er du og linja som bestemmer hvem vi skal besøke neste skoleår.
 • Linjetur: Linjetur til London, hvor vi bl.a. jobber på dagsenter for hjemløse.
 • Studietur til Cape Town med praktisk arbeid i en township 

Linjekostnader:

Skolepenger: 72.500,-
Semesteravgift: 8.000,- 
Linjekostnad: 28.000,-

Totalt 108.500,-

 Les mer om priser og betingelser her

 

Opptaksrutiner

Her kan du søke hele året, men vi sender ut tilbud om plass fra 1.februar. Du vil få en bekreftelse på at søknaden er mottatt av oss. Vi ønsker oss en informativ søknad fra deg som sier mye om din motivasjon for å begynne hos oss. I tillegg ønsker vi karakterutskrift, vitnemål eller kompetansebevis som viser fravær.

Innen kort tid kan du få et tilbud om plass i en e-post. I e-posten vil det ligge et vedlegg som du må leser gjennom og godkjenne. Videre må du sende oss et svar om du vil ha plassen eller ikke. Det er gjerne andre som venter på svar og som ønsker seg akkurat den plassen.

Sier du ja takk til å komme til oss, mangler du kun et siste steg på reisen. Da er det kun et innmeldingsgebyr som må betales, for da er plassen din. 

Skulle du få et avslag på grunn av full linje, kan du gjerne ta kontakt med skolen i løpet av året. Det kan være muligheter for å stå på venteliste, eller for å overta plassen til elever som har trukket seg før skolestart.

Kriterier for opptak

 • Aldersgrense 18 år.
 • Eleven må ha førlighet til å gå i trapper
 • Eleven må kunne ta vare på seg selv på reise
 • En god fordeling av jenter og gutter i alle linjefag.
 • Vurdering av fravær og orden ved tidligere skolegang/arbeid
 • Motivasjon for å være elev hos oss.
 • Søker oppgir all relevant informasjon, f.eks. sosiale eller medisinske forhold.
 • Søkere under medisinsk behandling eller som har brutt behandling kan bare søke etter særskilt avtale.

Regler

Skolens regler er enkle å forholde seg til. Det er obligatorisk frammøte til all undervisning og arrangement. Det er ikke lov å oppbevare eller bruke alkohol på skolens område eller nærområde. Brudd fører til bortvisning for en periode. All bruk og oppbevaring av narkotiske stoff eller andre rusmidler er forbudt, og fører til at en automatisk må slutte på skolen.

 

Opptaket starter 1. februar

Søknadsskjema skoleår 2018/19