Sosialt arbeid

Sosialt arbeid

Det passer for deg

 • som er åpen, nysgjerrg og liker å jobbe med mennesker
 • som vil lære om sosialt arbeid
 • som lurer på om du vil utdanne deg til barnevernspedagog, sosionom, lærer, sykepleier eller andre yrker som har med mennesker å gjøre
 • som liker å reise og vil bli med på spennende studieturer til London og Cape Town med sosialt arbeid i sentrum

Dette lærer du

 • Om barns utvikling og lek
 • Gjennom ulike praksiserfaringer lærer du om sosialt arbeid
 • Om psykologi og psykisk helse, om hvordan forstå og forebygge psykiske lidelser
 • Om barnevern, hvordan sikre barn og unges oppvekstvilkår
 • Om kriminologi, om rettssystemet og fengselsvesenet
 • Om rusproblematikk
 • Om det flerkulturelle Norge
 • Fattigdom og utviklingsarbeid

For deg som vil jobbe med mennesker!

På sosiallinja kombinerer vi teoretisk kunnskap med praktiske erfaringer. I tillegg til to ukers praksis i barnehage, skole eller institusjon, vil du få et ukentlig støttekontaktoppdrag. Oppdraget har du gjennom hele skoleåret. Med praktiske erfaringer og ukentlige oppdrag som utgangspunkt, fordyper vi oss i tema som psykiatri, barnevern, hvordan det er å være funksjonshemmet, rusproblematikk, innvandrere og flyktninger.

Du vil også få anledning til å fordype deg i tema som du er spesielt nysgjerrig på. Helse- og sosialarbeiderfaget er spennende nettopp fordi det handler om mennesker. Samtidig gir faget selvinnsikt og kunnskaper til videre studier.

Gjennom praktiske erfaringer, kunnskaper i psykologi og trening i selvhevding, vil du bli bedre rustet til seinere å jobbe med mennesker.

Dette opplever du

 • Sosiallinja samarbeider med en rekke institusjoner. De siste årene har vi blant annet besøkt psykiatriske senter, rusinstitusjoner og fengsel.
 • Vi møter også personer fra ulike faggrupper innen helse- og sosialsektoren, og besøker aktuelle utdanningsinstitusjoner. Det er du og linja som bestemmer hvem vi skal besøke neste skoleår.
 • Linjetur: Linjetur til London, hvor vi bl.a. jobber på dagsenter for hjemløse.
 • Studietur til Cape Town med praktisk arbeid i en township 

Linjekostnader:

Skolepenger: 72.500,-
Semesteravgift: 8.000,- 
Linjekostnad: 28.000,-

Totalt 108.500,-

 Les mer om priser og betingelser her