Felles- og valgfag

Felles- og valgfag

Linja du velger vil dominere timeplanen, men et folkehøgskoleår er mye mer enn det. Du deltar også i timer med medelever fra de andre linjene i ulike valgfag og gruppefag. Dette velger du i løpet av din første uke her.


 Valgfag

Det kan være vanskelig å si nøyaktig hvilke fag vi kommer til å tilby, dette avhenger mye av lærere og bruk av timene deres. Vi kommer til å tilby flere fysiske/treningsfag og estetiske fag som formingsaktiviteter og musikk på ettermiddagstid. Vi håper og tror du vil finne et valgfag som passer deg!

Trening

Skoleåret 2016/17 ble det blant annet spilt volleyball på kveldstid, samt fotball og annen ballsport på ettermiddagen. Utover dette har skolen en gunstig avtale med nærmeste treningssenter. Avtalen inkluderer en god månedspris og et medlemskap som kun varer innenfor de månedene hvor du bor på skolen.  Sjekk ut nettsiden til treningssenteret for mer informasjon. 

 


 

Gruppefag

Vi har obligatoriske gruppefag der alle elevene fordeler seg på 5-6 ulike fag. Disse fagene kan variere fra år til år, og det er du som velger hvilke som du ønsker å bli med på. 

I 2016 kunne elevene velge mellom:

 • Svømming
 • fotball
 • Dokumentar og diskusjon
 • Aerobic
 • Yoga
 • Toving
 • Geriljabrodering
 • Kultfilm
 • Analog foto
 • Band
 • Tekstil-redesign
 • Trening

Lurer du på noe mer om fag så kan du lese mer her

Ukulele er et av mange gruppefag som vi tilbyr skoleåret 2016/17

For neste skoleår kan det komme endringer og andre fag.

Lørdagstema

Alle folkehøgskoler har lørdagsundervisning. Hos oss er lørdagsundervisningen felles og vanligvis er dette en praktisk dag som f.eks. en tur, en idrettsdag, førstehjelpskurs eller lignende.

Idrettsdag med sumo-wrestling

Idrettsdag med sumo-wrestling

Male på t-skjorte og handlenett

Olymiske leker Jæren FHS-style

Se mer fra dette lørdagstemaet inne på bloggen.

Fellesarrangement

I løpet av året har vi en del fellesarrangement. Dette kan være elevkvelder, turer, konserter og teaterbesøk. Familiehelga på høsten er en stor fest der vi inviterer familien din til skolen. Familiene får være med på et todagers program. Festkveld med elevunderholdning er arrangementets høydepunkt.

 


Elevkvelder

Omtrent en lørdag i måneden arrangerer elevene festkveld for hverandre. Underholdning og god mat er viktige ingredienser for en vellykket elevkveld. Dere bestemmer tema, meny og program for kvelden.