Opptak og Søknad

Opptaksrutiner

Her kan du søke hele året, men vi sender ut tilbud om plass fra 1.februar og utover. Du vil få en e-post med en bekreftelse på at søknaden er mottatt av oss. Vi ønsker oss en informativ søknad fra deg som sier mye om din motivasjon for å begynne hos oss. I tillegg setter vi pris på en karakterutskrift, vitnemål eller et kompetansebevis som viser fravær.

Innen kort tid kan du få et tilbud om plass i en e-post. I e-posten vil det ligge et vedlegg som vi liker at du leser over. Videre ønsker vi oss gjerne et svar om du vil ha plassen eller ikke. Det er gjerne andre som venter på svar og som ønsker seg akkurat den plassen.

Sier du ja takk til å komme til oss, mangler du kun et siste steg på reisen. Da er det kun et innmeldingsgebyr som må betales, for da er plassen din. 

Skulle du få et avslag på grunn av full linje, kan du gjerne ta kontakt med skolen i løpet av året. Det kan være muligheter for å stå på venteliste, eller for å overta plassen til elever som har trukket seg før skolestart.

Kriterier for opptak

  • Aldersgrense 18 år.
  • Eleven må ha førlighet til å gå i trapper
  • Eleven må kunne ta vare på seg selv på reise
  • En god fordeling av jenter og gutter i alle linjefag.
  • Vurdering av fravær og orden ved tidligere skolegang/arbeid
  • Motivasjon for å være elev hos oss.
  • Søker oppgir all relevant informasjon, f.eks. sosiale eller medisinske forhold.
  • Søkere under medisinsk behandling eller som har brutt behandling kan bare søke etter særskilt avtale.

Regler

Skolens regler er enkle å forholde seg til. Det er obligatorisk frammøte til all undervisning og arrangement. Det er ikke lov å oppbevare eller bruke alkohol på skolens område eller nærområde. Brudd fører til bortvisning for en periode. All bruk og oppbevaring av narkotiske stoff eller andre rusmidler er forbudt, og fører til at en automatisk må slutte på skolen.