Opptak og Søknad

 

Søknad til Jæren Folkehøgskule

På Jæren Folkehøgskule kan du søke om plass hele året, men vi sender ut tilbud om plass fra 1. februar og frem til skolestart. Det kan dermed være lurt å søke i god tid da enkelte linjer fylles fort opp. Fyll ut et enkelt søknadsskjema og fortell oss om din motivasjon til å starte hos oss. Komplette søknader med tidligere vitnemål/karakterutskrift og fraværsoversikt vil bli vurdert først. Vi har 18 års aldersgrense.

Fra 1. februar sender vi ut tilbud om plass på e-post/SMS fortløpende. Takker du ja til å komme til oss, mangler bare betaling av innmeldingsavgiften på 2200,- før plassen din på skolen er sikret.

Søknadsskjema

Regler

Skolens regler er enkle å forholde seg til. Det er obligatorisk frammøte til all undervisning og arrangement. Det er ikke lov å oppbevare eller bruke alkohol på skolens område eller nærområde. Brudd fører til bortvisning for en periode. All bruk og oppbevaring av narkotiske stoff eller andre rusmidler er forbudt, og fører til at en automatisk må slutte på skolen.

Kriterier for opptak

-          Aldersgrense 18 år

-          Eleven må ha førlighet til å gå i trapper

-         God fordeling av gutter og jenter i alle linjefag

-          Vurdering av fravær og orden

-          Motivasjon for å starte på linja

-          Annen relevant informasjon som kommer frem av søknadskjema