Solidaritetsaksjonen

Jæren folkehøgskules solidaritetsaksjon

Skrevet av marianne January 6, 2017

Hvert år deltar elevene i en innsamlingsaksjon, med elevene på sosialt arbeid i spissen. Barn og unges oppvekstvillkår, samt utviklingsmuligheter står i fokus. Kan vi gjøre en forskjell?


Glorias barnehage

I flere år har Jæren folkehøgskule samarbeidet med Gloria. Dette er en initiativrik dame som står på for å drive en barnehage midt i en town ship i Sør-Afrika. Hun så alle barna som gikk alene uten tilsyn når foreldre var på jobb, og ville gjøre noe med det. Enda mange av foreldrene ikke kan betale for barnehageplassen, så står Gloria på for at barna skal være trygge, mette og fornøyde.

Dette foregår i Sør-Afrika og har motivert sosialt arbeids årlige linjetur de siste årene. Ved hjelp av elevenes årlige engasjement har penger bidratt til nye lokaler for barnehagen, leker, klær, madrasser, mat og lignende. Hvert år reiser linja ned med innsamlede midler og kjøper inn akkurat det barnehagen har størst behov for. 

 

Iliso Care society

Iliso Care Society er et annet viktig prosjekt i Sør-afrika, hvor Jæren folkehøgskule fungerer som en støttespiller. Dette prosjektet gjør et viktig arbeid for å håndtere barnas utviklingsmuligheter i town shipen. De jobber hovedsaklig med ettermiddags-skole og i ferier, hvor barna kan få veiledning og hjelp til skolearbeid. Deres hovedmålsetting er at færre skal gå sultne, færre skal droppe ut av skolen og flere skal bli sysselsatt. Dette løser de med suppekjøkken, leksehjelp og de lærer i tillegg opp lokale ungdommer til å bli studieveiledere som er et viktig sysselsettingstiltak. Vi har som mål og blant annet bidra med pc-er som de kan bruke under opplæring og for barna i programmet. 

Solidaritetsaksjonen 2017

Mandag 16.januar går alle våre elever rundt i kommunen for å samle inn penger til prosjektene vi engasjerer oss i. Det er linjen Sosialt arbeid som står i spissen og arrangerer aksjonen. Ved hjelp av bøsser, vipps og mcash håper vi å samle inn en større sum som vil bidra til en forbedret hverdag for barna som bor i town shipen. Elevene på linja vil reise til Sør-Afrika og overrekke penger og ting som som er samlet inn. Ofte har pengene gått til innkjøp av det Gloria, eller Iliso Care Society har mest behov for. Det vil komme oppdateringer og bilder fra linja sitt besøk i Sør-Afrika i februar. Lik gjerne aksjonens facebookside for oppdateringer før, under og etter aksjonen. Hva gikk årets midler til. 

2018 

Fremover holder vi øynene åpne etter andre prosjekter. Det viktigste er barna, og at skolen vår bidrar til bedre oppvekst for barn som lever under dårlige vilkår. Ved hjelp av økonomiske midler, klær, utstyr og lignende kan vi som skole bidra til bedre muligheter for barn og unge. Sosialt arbeid er opptatt av å avlevere det som er samlet inn direkte til mottaker. Dette er en stor del av studiereisen som de har på vårsemesteret. Vi tenker å følge deres reise her på bloggen, i tillegg til på facebook siden:@jærenfolkehøgskules solidaritetsaksjon.