Priser

Hva koster ett år på folkehøgskole?

Prisen varierer etter hvilken linje du velger:

Kost, losji, etc.
92 100,-
Semesteravgift
12 600,-
Linjekostnad
24 700,-
Totalt
129 400,-
Kost, losji, etc.
92 100,-
Semesteravgift
12 600,-
Linjekostnad
35 000,-
Totalt
139 700,-
Kost, losji, etc.
92 100,-
Semesteravgift
12 600,-
Linjekostnad
37 200,-
Totalt
141 900,-
Kost, losji, etc.
92 100,-
Semesteravgift
12 600,-
Linjekostnad
35 000,-
Totalt
139 700,-
Kost, losji, etc.
92 100,-
Semesteravgift
12 600,-
Linjekostnad
36 500,-
Totalt
141 200,-
Kost, losji, etc.
92 100,-
Semesteravgift
12 600,-
Linjekostnad
35 000,-
Totalt
139 700,-
Kost, losji, etc.
92 100,-
Semesteravgift
12 600,-
Linjekostnad
35 000,-
Totalt
139 700,-
Kost, losji, etc.
92 100,-
Semesteravgift
12 600,-
Linjekostnad
24 700,-
Totalt
129 400,-
Kost, losji, etc.
92 100,-
Semesteravgift
12 600,-
Linjekostnad
37 200,-
Totalt
141 900,-
Kost, losji, etc.
92 100,-
Semesteravgift
12 600,-
Linjekostnad
60 000,-
Totalt
164 700,-

Du betaler en innmeldingsavgift på kr 2.800, – når du takker ja til skoleplass. Dette beløpet får du ikke refundert om du velger å trekke deg fra plassen. Unntak; Ved bruk av angreretten innen de 14 første dagene.

Hva er inkludert i prisen?

Denne prisen inkluderer:

  • Kost og losji på skolen.
  • Studietur
  • Aktiviteter i skolens/linjens regi
  • Utstyr som dere bruker på linjene, valgfag og gruppefag
  • Print/utskrifter
  • Strøm
  • Internett
  • Skolegenser og lignende.

Prisen inkluderer ikke valgfrie aktiviteter som du velger å gjøre ute på reiser, eller på fritiden. Noen av studieturene må du også dekke hele eller delvis av matbudsjettet selv. Se nærmere detaljer på hver linjeside.

All aktivitet utenom undervisning må elever dekke på egenhånd. Det er derfor lurt å ha litt lommepenger tilgjengelig i løpet av året.

 

Dekker studielån/stipend alle mine kostnader?

Nei det gjør det ikke. Lånekassen betaler ut noe mindre enn det vi fakturerer månedlig for opphold og materiell. I år var det en differanse på over 1000kr. Det er derfor lurt å ha litt penger oppspart i tillegg til studielån. Dine sparepenger skal dekke ditt personlige forbruk på skolen og på reise, samt noe går til skolepenger hver måned. Mer informasjon om lånekassen sine ordninger finner du her.

 

Hvorfor dekker ikke mitt studielån skolepengene hver måned?

Dette handler hovedsakelig om at lånekassen utbetaler studiestøtte i 9 måneder (september – mai), mens vi fakturerer dere i kun 8 måneder (september – april). Vi krever derfor inn noe høyere beløp på de 8 månedene enn lånekassen betaler ut på 9 måneder,

Vi anbefaler deg å lese brev og e-post som du får fra oss, og fra lånekassen før skolestart. Her får du informasjon om den månedlige studiestøtten som du kan sammenligne med det du skal betale til skolen hver måned.

Må vi betale hele summen på en gang?

Nei totalsummen er fordelt på de 8 månedene som du bor her. Oversikten vil stå i et av nyhetsbrevene som vi sender ut månedlig til alle som har takket ja til skoleplass.

I september og Januar vil du i tillegg få en egen faktura med linjekostnadene. Dette dekker linjeturer, diverse utstyr og aktiviteter dere gjør på linjen. De totale linjekostnadene finner du på siden til hver linje. 

Får vi stipend fra Lånekassen?

Ja så lenge du fullfører skoleåret og får vitnemål i mai så kan 40% av studielånet ditt bli omgjort til stipend. Dette vil skje i november året etter du gikk på folkehøgskole. Det kan du lese mer om her. Det er også mulig å søke om kun stipend

Må jeg betale alt om jeg slutter midt i skoleåret?

Nei. Slutter du midt i året må du betale 6 uker frem fra dato du avbrøt året. I tillegg må du dekke eventuelle kostnader linja har på deg i forhold til studiereise, aktiviteter eller lignende.