Sosialt arbeid

Sosialt arbeid

button_soeknadsskjema.png

Det passer for deg

 • som er åpen, nysgjerrg og liker å jobbe med mennesker
 • som vil lære om sosialt arbeid
 • som lurer på om du vil utdanne deg til barnevernspedagog, sosionom, lærer, sykepleier eller andre yrker som har med mennesker å gjøre
 • som liker å reise og vil bli med på spennende studieturer til London og Cape Town med sosialt arbeid i sentrum

Dette lærer du

 • Om barns utvikling og lek
 • Gjennom ulike praksiserfaringer lærer du om sosialt arbeid
 • Om psykologi og psykisk helse, om hvordan forstå og forebygge psykiske lidelser
 • Om barnevern, hvordan sikre barn og unges oppvekstvilkår
 • Om kriminologi, om rettssystemet og fengselsvesenet
 • Om rusproblematikk
 • Om det flerkulturelle Norge
 • Fattigdom og utviklingsarbeid

 

For deg som vil jobbe med mennesker!

På sosiallinja kombinerer vi teoretisk kunnskap med praktiske erfaringer. I tillegg til to ukers praksis i barnehage, skole eller institusjon, vil du få et ukentlig støttekontaktoppdrag. Oppdraget har du gjennom hele skoleåret. Med praktiske erfaringer og ukentlige oppdrag som utgangspunkt, fordyper vi oss i tema som psykiatri, barnevern, hvordan det er å være funksjonshemmet, rusproblematikk, innvandrere og flyktninger.

Du vil også få anledning til å fordype deg i tema som du er spesielt nysgjerrig på. Helse- og sosialarbeiderfaget er spennende nettopp fordi det handler om mennesker. Samtidig gir faget selvinnsikt og kunnskaper til videre studier.

Gjennom praktiske erfaringer, kunnskaper i psykologi og trening i selvhevding, vil du bli bedre rustet til seinere å jobbe med mennesker.

 

 

Dette opplever du

 • Sosiallinja samarbeider med en rekke institusjoner. De siste årene har vi blant annet besøkt psykiatriske senter, rusinstitusjoner og fengsel.
 • Vi møter også personer fra ulike faggrupper innen helse- og sosialsektoren, og besøker aktuelle utdanningsinstitusjoner. Det er du og linja som bestemmer hvem vi skal besøke neste skoleår.
 • Linjetur: Linjetur til London, hvor vi bl.a. jobber på dagsenter for hjemløse.
 • Studietur til Cape Town med praktisk arbeid i en township 

Les mer om priser og betingelser her

Opptaksrutiner

 • Du kan søke fra 2.oktober og frem til skolestart, eller frem til skolen er full.
 • Opptaket starter 1.februar.
 • Komplette søknader med karakterutskrift vil bli vurdert først.
 • Du vil motta en bekreftelse på e-post at vi har mottatt akkurat din søknad.
 • Fra 1.februar vil du motta tilbud på e-post/sms.
 • I vedlegget finner du et svarbrev som vi ønsker at du fyller ut og sender tilbake innen 14dager.
 • Skoleplassen er din når innmeldingsgebyret er betalt. Dette informerer vi om i tilbudet.
 • Skulle noe være uklart spør oss gjerne admin@jarenfhs.no eller ring tlf:51785100

Kriterier for opptak

 • Aldersgrense 18 år.
 • Eleven må ha førlighet til å gå i trapper
 • Eleven må kunne ta vare på seg selv på reise
 • En god fordeling av jenter og gutter i alle linjefag.
 • Vurdering av fravær og orden ved tidligere skolegang/arbeid
 • Motivasjon for å være elev hos oss.
 • Søker oppgir all relevant informasjon, f.eks. sosiale eller medisinske forhold.
 • Søkere under medisinsk behandling eller som har brutt behandling kan bare søke etter særskilt avtale.

Regler

Skolens regler er enkle å forholde seg til. Det er obligatorisk frammøte til all undervisning og arrangement. Det er ikke lov å oppbevare eller bruke alkohol på skolens område eller nærområde. Brudd fører til bortvisning for en periode. All bruk og oppbevaring av narkotiske stoff eller andre rusmidler er forbudt, og fører til at en automatisk må slutte på skolen.

 

Opptaket starter 1. februar

Gå til søknadsskjema her