Korona

Hvordan blir oppstarten våren 2021

Det har kommet nye restriksjoner for skoler, men dette gjelder ikke folkehøgskoler. Vi har fått klarsignal og starter opp onsdag 6.januar etter planen. Har du noen tegn på symptomer, eller luftveisinfeksjon må du holde deg hjemme til du er symptomfri og har testet deg. Vi har utarbeidet en god plan for en trygg oppstart med nødvendige tiltak i forhold til matsal og internat. 

Skulle du ha noen spørsmål kan du ta kontakt på telefon 51785100. Du kan også sende en e-post til admin@jarenfhs.no, eller treffe oss i sosiale medier.

En trygg oppstart

Det er fortsatt mye smitte i landet og det medfører at elevene vil holde seg på skolen den første tiden til vi har kontroll på symptomer og eventuell smitte. Alle som har symptomer isoleres. Det er til hensyn for både elever og lokalbefolkningen.

Studietur

Alle studieturer settes på vent til vi ser det er trygt å reise. Linjene vil individuelt bli enige om trygge reisemål, eller alternativt opplegg som lar seg gjennomføre.

Legekontor i gå-avstand

Det vil være separate lokaler tilgjengelig dersom vi opplever symptomer i elevflokken. Alle elever som kjenner symptomer isoleres fra de andre på eget rom eller i egne isolat. De vil få mat og det de trenger. Vi har et tett samarbeid med kommunelegen og legekontoret ligger i gå-avstand fra skolen.  Skulle du trenge en Korona-test har vi eget testtelt i gå avstand fra skolen. Gå inn på C19.no for å bestille time.

Hygiene

Det blir høyt fokus på smittevern og hygiene. Alle flater som er utsatt for berøring vil desinfiseres ofte. Vi jobber med trygge gjennomføringer av måltid i matsalen.

Vi følger aktivt med på utviklingen og rådene fra myndighetene. Vi kommer til å tilpasse oss slik at det blir et trygt år på Jæren folkehøgskule.