Sosialt arbeid

Sosialt arbeid

Linja for den vordende sosionomen, læreren, sykepleieren eller barnevernspedagogen. Gjennom et år med frivillige oppdrag vil du få oppleve sosialt arbeid i praksis. Du bestemmer hvilke yrker du vil undersøke nærmere. Vi reiser til Sør-Afrika og opplever en studietur som virkelig setter spor.

button_soeknadsskjema.png

Det passer for deg

 • som er åpen, nysgjerrg og liker å jobbe med mennesker
 • som vil lære om sosialt arbeid
 • som lurer på om du vil utdanne deg til barnevernspedagog, sosionom, lærer, sykepleier eller andre yrker som har med mennesker å gjøre
 • som liker å reise og vil bli med på spennende studieturer til London og Cape Town med sosialt arbeid i sentrum

Dette lærer du

 • Om barns utvikling og lek
 • Om psykologi og psykisk helse - hvordan forstå og forebygge psykiske lidelser
 • Om barnevern, hvordan sikre barn og unges oppvekstvilkår
 • Om kriminologi, om rettssystemet og fengselsvesenet. Vi besøker fengselet
 • Om rusproblematikk
 • Om det flerkulturelle Norge
 • Fattigdom og utviklingsarbeid
 • Gjennom ulike praksiserfaringer lærer du mye om sosialt arbeid.

 

For deg som vil jobbe med mennesker!

På sosiallinja kombinerer vi teoretisk kunnskap med praktiske erfaringer. I tillegg til to ukers praksis i barnehage, skole eller institusjon, vil du få et ukentlig, frivillig oppdrag. Oppdraget velger du i starten av året, og har gjennom hele skoleåret. Vi fordyper oss i tema som psykiatri, barnevern, fysisk og psykisk funksjonshemming, rusproblematikk, kriminalomsorg, innvandrere og flyktninger.

Du vil også få anledning til å fordype deg i tema som du er spesielt nysgjerrig på. Helse- og sosialarbeiderfaget er spennende nettopp fordi det handler om mennesker. Samtidig gir faget selvinnsikt og kunnskaper til videre studier. Vi supplerer med flere spennende besøk til lokale fengsel, barnehjem, rettssal, vernet bedrift og lignende institusjoner for å oppleve sosialt arbeid i praksis.  

Gjennom praktiske erfaringer, kunnskaper i psykologi og trening i selvhevding, vil du bli bedre rustet til seinere å jobbe med mennesker. Du vil få dokumentasjon på alle timer med praktisk arbeid som er fin å ha på CV-en senere. Grip mulighetene og finn den riktige veien for deg.

Lurer du litt mer på hvordan året på Sosialt arbeid er? Les gjerne hva to av våre elever forteller om sitt år.

 

 

Dette opplever du

 • Sosiallinja samarbeider med en rekke institusjoner. De siste årene har vi blant annet besøkt psykiatriske senter, rusinstitusjoner og fengsel.
 • Vi møter også personer fra ulike faggrupper innen helse- og sosialsektoren, og besøker aktuelle utdanningsinstitusjoner. Det er du og linja som bestemmer hvem vi skal besøke neste skoleår.
 • Linjetur: Linjetur til London, hvor vi bl.a. jobber på dagsenter for hjemløse.
 • Studietur til Cape Town med praktisk arbeid i en township 
London Eye

Les mer om priser og betingelser her

Opptaksrutiner

 • Du kan søke hele året frem til skolestart, eller frem til skolen er full.
 • Selve opptaket starter 1.februar.
 • Komplette søknader med karakterutskrift vil bli vurdert først.
 • Du vil motta en bekreftelse på e-post at vi har mottatt akkurat din søknad.
 • Fra 1.februar vil du motta tilbud på e-post/sms.
 • Skoleplassen er din når innmeldingsgebyret er betalt.Dette informerer vi om i tilbudet.
 • Skulle noe være uklart spør oss gjerne admin@jarenfhs.no eller ring tlf:51785100

Kriterier for opptak

 • Aldersgrense 18 år. 
 • En god fordeling av jenter og gutter i alle linjefag.
 • Vurdering av fravær og orden ved tidligere skolegang/arbeid
 • Motivasjon for å være elev hos oss.
 • Klare seg selv på reiser (Andre regler for Bo og Fritid)
 • Søker oppgir all relevant informasjon, f.eks. sosiale eller medisinske forhold.

Regler

Skolens regler er enkle å forholde seg til. Det er obligatorisk frammøte til all undervisning og arrangement. Det er ikke lov å oppbevare eller bruke alkohol på skolens område eller nærområde. Brudd fører til bortvisning for en periode. All bruk og oppbevaring av narkotiske stoff eller andre rusmidler er forbudt, og fører til at en automatisk må slutte på skolen.

 

Opptaket starter 1. februar

Gå til søknadsskjema her