Velkommen!

Du har nå fått tildelt plass ved Kreativ teknologi skoleår 2022-23

Skoleåret starter 27. august 2022 kl. 17.00 med samling i Nornesalen og et lite program på kvelden. Jæren folkehøgskule er en frilynt folkehøgskule som ønsker alle velkomne uavhengig av verdisyn, tro, etnisitet og legning. 

Linja har stor søknad. Derfor er det viktig for oss, og de som står på venteliste, at du gir beskjed raskt om du ønsker skoleplassen.

Økonomi

Det skal betales et innmeldingsgebyr på kr 2500

  • Kontonummer: 3290.07.04487
  • Vipps til 97888.

Du blir ikke registrert som elev før dette er betalt. Dersom du trekker deg fra plassen etter at angrefristen er passert, vil du ikke få refundert dette beløpet.

Undervisningen ved skolen er gratis. Det du må betale er opphold, materiell etc.:

Kost og losji                                         

kr.         78.500, –

Semesteravgift                                 

kr.         12.000, –           

Studietur og linjemateriell             

kr.         28.000, –

Du kan søke lån og stipend i lånekassen. Ditt forhold til lånekassen går utenom skolen. Du bør søke i juni når de åpner opp for nytt skoleår. Når du har møtt på skolen første skoledag går det melding til lånekassen, og du vil få utbetalingsbrev.

Du finner søknadsskjema på www.lanekassen.no.

 

Velkommen til et spennende skoleår på Jæren!

Året der du møter mennesker du kanskje har med deg resten av ditt liv. Du skaper minner du aldri ville vært foruten. Du får oppleve ekte læreglede gjennom spennende prosjekter, praktiske oppgaver, utflukter, bedriftsbesøk og mer. Du får servert mat fra et av folkehøgskolens beste kjøkken.

 

Dette er året du aldri glemmer <3

Orientering om reglene ved skolen

Jæren folkehøgskule er en fri skole som gir mye ansvar til elevene. Vi ønsker å drive skolen mest mulig demokratisk, det er derfor viktig for oss at du er med og påvirker avgjørelser i skolehverdagen.

Tilstedeværelse

Skolen prioriterer undervisning og arrangement høyt, det ligger som regel mye arbeid bak det som blir presentert, enten det kommer fra lærere eller elever. Det er derfor obligatorisk frammøte til all undervisning og alle arrangement. I tillegg krever departementet høyt frammøte for at du skal få konkurransepoeng og stipend.

Rusmidler

Det er ikke tillat å oppbevare eller bruke alkohol eller andre rusmidler på skolen eller i skolens nærområde. Våre elever er myndige, og skolen aksepterer derfor en moderat alkoholbruk utenfor skolen.

Det er ikke anledning til å oppbevare narkotiske stoff, andre rusmidler eller brukerutstyr på skolen. Det er selvsagt også forbudt å bruke slike rusmidler så lenge du er elev ved skolen, dette gjelder også når du er hjemme. For at du skal være helt rusfri som elev, betyr det at bruk av rusmidler i tiden før du kommer til skolen eller i ferier heller ikke er tillatt. En eventuell prøve skal være ren første skoledag og resten av skoleåret.

Bruk av slike stoff skaper fort utrivelige forhold i elevgruppa, og blir derfor ikke akseptert. Ved grunn til mistanke om brudd på skolen sin regel om bruk av narkotiske stoff, skal eleven frivillig avlegge urinprøve og gi skolen tilgang til resultatet.

 

Reaksjon

Ved brudd på skolens regler kan bortvisning for en periode, eller i alvorlige tilfeller utvisning for godt være en reaksjon.

 

Avbrudd

Dersom du avbryter skoleåret, uansett grunn, skal du betale 6 uker fram. Dette er en fellesregel for folkehøgskolene og skal være en kompensasjon for at vi ikke får inn en ny elev på denne plassen. Ved avbrudd, uansett grunn, kan det tilkomme kostnader for turer etc som allerede er betalt. Disse må du selvsagt dekke.

 

Diett

Dersom du mottar støtte fra NAV eller lignende til diett-mat, er det naturlig at skolen krever en del av denne støtten da skolen vil ha høyere kostnader ved diettmat. Utgangspunktet er at du innbetaler 75% av støtten i skoleårets 185 dager.

Force Majour

Skolen kan ikke ta ansvar for utgifter og ulemper som påføres den enkelte, og som er utenfor skolens kontroll.