Priser 2019-2020

Undervisning på folkehøgskole er gratis. Det du betaler for er først og fremst kost, losji, materiell og turer. Sammenligner man dette med det det koster å leie hybel og betale mat, strøm, renovasjon etc, så blir det veldig billig! Vi bruker alle inntekter på å drive skolen.

Totalkostnader for de ulike linjene er stipulert til:

Før plassen blir din må du betale et innmeldingsgebyr på kr. 2300,-. Innmeldingsgebyret vil ikke bli refundert om en siden skulle ombestemme seg og gi fra seg plassen igjen. 

Semesteravgift dekker transport i lokalmiljøet, kopiering, felles materiell, sangbok, internettilgang, vaskemaskiner, bussleie, lørdagstema, valgfag* etc.

* Enkelte valgfag kan ha en ekstra kostnad. Det samme gjelder enkelte selvvalgte turer som f.eks. Kjerag, rafting, hundespann.

Prisen inkluderer ikke valgfrie aktiviteter som du velger å gjøre ute på reiser. Noen av studieturene må du også dekke hele eller delvis av matbudsjettet selv. Se nærmere detaljer på hver linjeside.

Statens lånekasse yter lån til folkehøgskoler på lik linje med andre skoler. Men lånekassen betaler ut noe mindre enn det vi fakturerer månedlig for opphold og materiell. Det er derfor lurt å ha litt penger oppspart i tillegg til studielån. Dine sparepenger skal dekke ditt personlige forbruk på skolen og på reise, samt noe går til skolepenger hver måned.  Les mer om hvordan betale for skoleåret her