Priser 2019-2020

Undervisning på folkehøgskole er gratis. Det du betaler for er først og fremst kost, losji, materiell og turer. Sammenligner man dette med det det koster å leie hybel og betale mat, strøm, renovasjon etc, så blir det veldig billig! Vi bruker alle inntekter på å drive skolen.

Totalkostnader for de ulike linjene er stipulert

Fotosafari

Kost, losji, etc.
76 600,-
Semesteravgift
10 000,-
Linjekostnad
46 000,-
Totalt
132 600,-

Teknologi

Kost, losji, etc.
76 600,-
Semesteravgift
10 000,-
Linjekostnad
28 000,-
Totalt
114 600,-

Psykologi og egenutvikling

Kost, losji, etc.
76 600,-
Semesteravgift
10 000,-
Linjekostnad
28 000,-
Totalt
114 600,-

Art, design & travel

Kost, losji, etc.
76 600,-
Semesteravgift
10 000,-
Linjekostnad
34 500,-
Totalt
121 100,-

Surf

Kost, losji, etc.
76 600,-
Semesteravgift
10 000,-
Linjekostnad
42 000,-
Totalt
128 600,-

Sosialt arbeid

Kost, losji, etc.
76 600,-
Semesteravgift
10 000,-
Linjekostnad
30 000,-
Totalt
116 600,-

Bo og fritid

Kost, losji, etc.
76 600,-
Semesteravgift
10 000,-
Linjekostnad
25 000,-
Totalt
111 600,-

Du betaler en innmeldingsavgift på kr 2.450, – når du takker ja til skoleplass. Dette beløpet får du ikke refundert om du velger å trekke deg fra plassen.

Hva er inkludert i prisen?

Denne prisen inkluderer kost og losji på skolen.  Videre dekker det utenlands- og innenlandsturer, aktiviteter og en del utstyr som dere bruker på linjene, valgfag og gruppefag. Dette innebærer også print, strøm, internett, sangbok og lignende.

Prisen inkluderer ikke valgfrie aktiviteter som du velger å gjøre ute på reiser. Noen av studieturene må du også dekke hele eller delvis av matbudsjettet selv. Se nærmere detaljer på hver linjeside.

All aktivitet utenom undervisning må elever dekke på egenhånd. Det er derfor lurt å ha litt lommepenger tilgjengelig i løpet av året.

 I tillegg:

  • Fotosafari krever at du har med eget kamera og laptop. 
  • På Surf kjøper dere våtdrakt, brett og annet utstyr når de kommer til skolen. Har du eget utstyr fra før så ta med, da blir det mindre utgifter når du starter skoleåret.
 

Dekker studielån/stipend alle mine kostnader?

Nei det gjør det ikke. Lånekassen betaler ut noe mindre enn det vi fakturerer månedlig for opphold og materiell. I år var det en differanse på over 1000kr. Det er derfor lurt å ha litt penger oppspart i tillegg til studielån. Dine sparepenger skal dekke ditt personlige forbruk på skolen og på reise, samt noe går til skolepenger hver måned. Informasjon om lånekassen finner du her.

 

 

Hvorfor dekker ikke mitt studielån skolepengene hver måned?

Dette handler hovedsaklig om at lånekassen utbetaler studiestøtte i 9 måneder (september – mai), mens vi fakturerer dere i kun 8 måneder (september – april). Vi krever derfor inn noe høyere beløp på de 8 månedene enn lånekassen betaler ut på 9 måneder,

Vi anbefaler deg å lese brev og e-post som du får fra oss, og fra lånekassen, nøye før skolestart. Her får du informasjon om den månedlige studiestøtten som du kan sammenligne med det du skal betale til skolen hver måned.

 

Må vi betale hele summen på en gang?

Nei totalsummen er fordelt på de 8 månedene som du bor her. Oversikten vil stå i et sommerbrev som sendes ut i juni per e-post.

I september og Januar vil du i tillegg få en egen faktura med linjekostnadene. Dette dekker linjeturer, diverse utstyr og aktiviteter dere gjør på linjen. De totale linjekostnadene finner du på siden til hver linje. 

 

Får vi stipend fra Lånekassen?

Ja så lenge du fullfører skoleåret og får vitnemål i mai så kan 40% av studielånet ditt bli omgjort til stipend. Dette vil skje i november året etter du gikk på folkehøgskole. Det kan du lese mer om her. Det er også mulig å søke om kun stipend.