Priser 2020-2021

Undervisning på folkehøgskole er gratis. Det du betaler for er først og fremst kost, losji, materiell og turer. Sammenligner man dette med det det koster å leie hybel og betale mat, strøm, renovasjon etc, så blir det veldig billig! Vi bruker alle inntekter på å drive skolen.

Totalkostnader for de ulike linjene er stipulert

Fotosafari

Kost, losji, etc.
78 000,-
Semesteravgift
11 000,-
Linjekostnad
46 000,-
Totalt
135 000,-

Teknologi

Kost, losji, etc.
78 000,-
Semesteravgift
11 000,-
Linjekostnad
28 000,-
Totalt
117 000,-

Psykologi og egenutvikling

Kost, losji, etc.
78 000,-
Semesteravgift
11 000,-
Linjekostnad
28 000,-
Totalt
117 000,-

Art, design & travel

Kost, losji, etc.
78 000,-
Semesteravgift
11 000,-
Linjekostnad
34 500,-
Totalt
123 500,-

Surf

Kost, losji, etc.
78 000,-
Semesteravgift
11 000,-
Linjekostnad
42 000,-
Totalt
131 000,-

Sosialt arbeid

Kost, losji, etc.
78 000,-
Semesteravgift
11 000,-
Linjekostnad
33 000,-
Totalt
122 000,-

Bo og fritid

Kost, losji, etc.
78 000,-
Semesteravgift
11 000,-
Linjekostnad
25 000,-
Totalt
114 000,-

Du betaler en innmeldingsavgift på kr 2.500, – når du takker ja til skoleplass. Dette beløpet får du ikke refundert om du velger å trekke deg fra plassen. Unntak er om du trekker deg fra plassen innen 14 dager, da gjelder angrettloven kap. 3.

Hva er inkludert i prisen?

Denne prisen inkluderer kost og losji på skolen.  Videre dekker det utenlands- og innenlandsturer, aktiviteter og en del utstyr som dere bruker på linjene, valgfag og gruppefag. Dette innebærer også print, strøm, internett, sangbok og lignende.

Prisen inkluderer ikke valgfrie aktiviteter som du velger å gjøre ute på reiser. Noen av studieturene må du også dekke hele eller delvis av matbudsjettet selv. Se nærmere detaljer på hver linjeside.

All aktivitet utenom undervisning må elever dekke på egenhånd. Det er derfor lurt å ha litt lommepenger tilgjengelig i løpet av året.

 

Dekker studielån/stipend alle mine kostnader?

Nei det gjør det ikke. Du vil få utbetalt mindre penger fra lånekassen, hver måned, enn det beløpet vi sender ut på faktura. Det er derfor lurt å spare penger på forhånd. Informasjon om lånekassen finner du her.

Hvorfor dekker ikke mitt studielån skolepengene hver måned?

Dette handler hovedsaklig om at lånekassen utbetaler studiestøtte i 9 måneder (september – mai), mens vi fakturerer dere i kun 8 måneder (september – april). Vi krever derfor inn noe høyere beløp på de 8 månedene enn som Lånekassen betaler ut på 9 måneder, 

Må vi betale hele summen på en gang?

Nei totalsummen er fordelt på de 8 månedene som du bor her. Oversikten vil stå i et av nyhetsbrevene du får tilsendt på e-post.

I september og Januar vil du i tillegg få en egen faktura med linjekostnadene. Dette dekker linjeturer, diverse utstyr og aktiviteter dere gjør på linjen. De totale linjekostnadene finner du på siden til hver linje. 

Får vi stipend fra Lånekassen?

Ja så lenge du fullfører skoleåret og får vitnemål i mai så kan 40% av studielånet ditt bli omgjort til stipend. Dette vil skje i november året etter du gikk på folkehøgskole. Det kan du lese mer om her. Det er også mulig å søke om kun stipend.