Priser 2024-2025

Undervisning på folkehøgskole er gratis. Det du betaler for er først og fremst kost, losji, materiell og turer. Sammenligner man dette med det det koster å leie hybel og betale mat, strøm, renovasjon etc, så blir det veldig billig!

Vi bruker alle inntekter på å drive skolen.
Husk også at 40 % av studielånet ditt kan bli omgjort til stipend når du får vitnemål og fullført skoleår.

Totalkostnader for de ulike linjene er stipulert. Priser finner du under.

Kost, losji, etc.
92 100,-
Semesteravgift
12 600,-
Linjekostnad
24 700,-
Totalt
129 400,-
Kost, losji, etc.
92 100,-
Semesteravgift
12 600,-
Linjekostnad
35 000,-
Totalt
139 700,-
Kost, losji, etc.
92 100,-
Semesteravgift
12 600,-
Linjekostnad
37 200,-
Totalt
141 900,-
Kost, losji, etc.
92 100,-
Semesteravgift
12 600,-
Linjekostnad
35 000,-
Totalt
139 700,-
Kost, losji, etc.
92 100,-
Semesteravgift
12 600,-
Linjekostnad
36 500,-
Totalt
141 200,-
Kost, losji, etc.
92 100,-
Semesteravgift
12 600,-
Linjekostnad
35 000,-
Totalt
139 700,-
Kost, losji, etc.
92 100,-
Semesteravgift
12 600,-
Linjekostnad
35 000,-
Totalt
139 700,-
Kost, losji, etc.
92 100,-
Semesteravgift
12 600,-
Linjekostnad
24 700,-
Totalt
129 400,-
Kost, losji, etc.
92 100,-
Semesteravgift
12 600,-
Linjekostnad
37 200,-
Totalt
141 900,-
Kost, losji, etc.
92 100,-
Semesteravgift
12 600,-
Linjekostnad
60 000,-
Totalt
164 700,-

Du betaler en innmeldingsavgift på kr 2.800, – når du takker ja til skoleplass. Dette beløpet får du ikke refundert om du velger å trekke deg fra plassen. Unntak er om du trekker deg fra plassen innen 14 dager fra mottatt plass, da gjelder angrettloven kap. 3.

Hva er inkludert i prisen?

Denne prisen inkluderer kost og losji på skolen.  Videre dekker det utenlands- og innenlandsturer, aktiviteter og en del utstyr som dere bruker på linjene og valgfag. Dette innebærer også utskrifter, strøm, internett og lignende.

Prisen inkluderer ikke valgfrie aktiviteter som du velger å gjøre ute på reiser. Noen av studieturene må du også dekke hele eller delvis av matbudsjettet selv. Se nærmere detaljer på hver linjeside.

All aktivitet utenom undervisning må elever dekke på egenhånd. Det er derfor lurt å ha litt lommepenger tilgjengelig i løpet av året.

 

Dekker studielån/stipend alle mine kostnader?

Nei det gjør det ikke. Du vil få utbetalt mindre penger fra lånekassen, hver måned, enn det beløpet vi sender ut på faktura. Det er derfor lurt å spare penger på forhånd. Informasjon om lånekassen finner du her.

Må vi betale hele summen på en gang?

Nei totalsummen er fordelt på de 9 månedene som du bor her. Oversikten vil stå i et av nyhetsbrevene du får tilsendt på e-post.

I september og Januar vil du i tillegg få en egen faktura med linjekostnadene. Dette dekker linjeturer, diverse utstyr og aktiviteter dere gjør på linjen. De totale linjekostnadene finner du på siden til hver linje. 

Får vi stipend fra Lånekassen?

Ja så lenge du fullfører skoleåret og får vitnemål i mai så kan 40% av studielånet ditt bli omgjort til stipend. Dette vil skje i november året etter du gikk på folkehøgskole. Det kan du lese mer om her. Det er også mulig å søke om kun stipend.