top of page
IMG_5207-scaled-min.jpg
STUDIELINJE

Helseaktivitør

Ta vare på den indre og ytre gleden i deg selv. Lær hvordan kunnskap om helse sammen med fritidsinteresser kan brukes for å gi mennesker bedre livskvalitet.

Denne linja vil gi deg nyttig kunnskap, og kompetansen er relevant for arbeid i barnehage, skole, sykehus, institusjoner, kultur- og interesseorganisasjoner, kirke- og menighet og i frivillig barne- og ungdomsarbeid.

Rollen som helseaktivitør kan være viktig for alle. Du benytter egne interesser som helsefremmende virkemiddel sammen med andre mennesker.

Finn ut om dette er det DU vil bruke mer av livet ditt på!

Solnedgang over isbelagt vann

Linjen passer for deg som:

 • Har lyst å bruke dine interesser for å glede både deg selv og andre

 • Tenker på å bli helsearbeider, sosialarbeider, miljøterapeut, musiker, arbeide med dyr eller lærer f.eks

 • Ønsker økt kompetanse om bruk av musikk, natur, dyr og idrett med omsorg, og i menneskemøter.

 • Ønsker å få praktisk trening i hvordan du kan anvende dine interesser på en god måte i arbeid med mennesker

LINJETUR

Du får praktisk erfaring både i Norge og utlandet, og får kjenne på det å være helseaktivitør i ulike kulturer, og med ulike økonomiske rammer.
Utenlandsturen våren 2025, går til Afrika.

Helse

 • Å hjelpe andre med fokus på helse

 • Hvordan hjelpe andre

 • Frivillig arbeid

 • Arrangement

 • Samle inn penger til barnehjem

Verktøy for å:

 • Ta vare på meg selv

 • Få en god fysisk/psykisk helse

 • Velge et bra kosthold

 • Trene enkelt men nok

 • Finne ut hvem jeg er sammen med andre

Musikk/Kunst

 • Min musikk/min kunst

 • Glede andre gjennom musikk/kunst

 • Min musikk/kunst sammen med andre

 • Ulike måter å dele opplevelser

 • Frivillig på eldresenter

 • Frivillig på demensavdeling

 • Frivillig på barnehjem

 • Besøke sykehus

 • Lære om tilrettelagt arbeid

 • Lære om: samspill, sang, lytting, teater/konsert/workshops

Natur/Idrett/Dyr

 • Å glede andre gjennom interesser

 • Opplevelser i naturen

 • Dyr som terapiform

 • Natur/dyr/idrett som gleder

 • Idrett som påfyll

 • Samarbeid med Jæren Friluftsråd

 • Natur som medisin

 • Samarbeid med de andre linjene på skolen

 • Tilbud om hundespannkjøring

 • Området rundt skolen har mange flotte naturperler og ulike dyr på beite

*Du velger selv hva som blir dine interesseområder fra Musikk/kunst og Natur/idrett/dyr

Gjennom egne interesser gjør vi frivillighetsarbeid, praktiske prosjekt og arrangement, arbeidspraksis, reiser og hjertevarme besøk.

 • Vi tar i mot deg med din kjærlighet til musikk og den erfaring (liten eller stor) som du har til nå. Du vil sammen med lærere og medelever utvikle deg i den retningen du vil trives best med, og få teste noe av dette ut i praksis. 

  Gøy å tenke på: Musikk og helse omfatter flere områder, ikke bare den terapeutiske situasjonen, men hvordan mennesker bruker musikk på seg selv; for å få sove, for å stresse ned, kanskje for å bearbeide et traume eller en sorgsituasjon. Musikk kan være immunstyrkende, løse opp indre spenninger i kroppen, stimulere fordøyelsen, redusere blodtrykket, gi bedre humør, bedre evnen til læring og øke produktivitet og yteevne. 

  Sannsynligvis er musikk den mest brukte metoden for selvheling, på grunn av vår livslange erfaring med musikk, som igjen har gitt oss kunnskap om hvordan den påvirker oss og hvordan vi kan benytte oss av den til ulike formål. Den er personlig, og kan påvirke oss både positivt og negativt. Musikkens rolle og betydning i forhold til helse og livskvalitet, er fremdeles undervurdert. Det er derfor viktig å framheve at musikk er en nødvendig ingrediens i vårt hverdagsliv; et slags personlig, kulturelt husapotek som virker både forebyggende og helsefremmende.

 • Vi tar i mot deg med din kjærlighet til kunst og kultur og den erfaring (liten eller stor) som du har til nå. Du vil sammen med lærere og medelever utvikle deg i den retningen du vil trives best med, og få teste noe av dette ut i praksis.

  Gøy å tenke på: Studier finner bevis på kulturens evne til å fremme god helse, og forebygging av en rekke mentale og fysiske helsetilstander, samt behandling eller håndtering av akutte og kroniske tilstander som oppstår i hele livsløpet. Det kan være kostnadseffektive løsninger, siden de ofte kan benytte seg av eksisterende eiendeler eller ressurser, selv om mer forskning er nødvendig innen helseøkonomien på dette feltet.

   

  Gjennom resultater fra studier, finner en også at kultur kan bidra til å tilby multisektoriell, helhetlig og integrert menneskesentrert omsorg, og takle komplekse utfordringer som det ikke er noen aktuelle helse-omsorgsløsninger for. 

 • Vi tar i mot deg med din kjærlighet til dyr, og den erfaringen (liten eller stor) som du har til nå.

  Du vil sammen med lærere og medelever utvikle deg i den retningen du vil trives best med, og få teste noe av dette ut i praksis. 

  Gøy å tenke på: Det finnes flere studier som viser til mange ulike helseeffekter, blant annet lavere blodtrykk, lavere stresshormonnivå, opplevelse av støtte, opplevelse av mestring, høyere grad av overlevelse etter hjertesykdom, og viktig for mange dyr, særlig hund og hest gir inspirasjon til fysisk aktivitet.

  •  En sentral teori; Biophilia – hypotesen, postulerer at mennesker har et iboende behov og ønske om å være i natur og forholde seg til levende skapninger i naturen.

  • Andre teorier viser til at samvær med dyr er særlig gunstig i forhold til at dyr kan gi personen sosial støtte og opplevelse av samhold og mestring.

  • Studier viser også hvordan barn, allerede som svært små, er opptatt av dyr og ønsker samvær med dem. Et kjæledyr kan være en viktig støtte og kamerat for barn i oppveksten.

  • Ungdommer i familier med hund, inkluderer sitt kjæledyr som et viktig medlem av familien, på lik linje med søsken og foresatte. 

  • Støtte fra et kjæledyr har vist seg særlig gunstig for barn som har utfordringer knyttet til funksjon eller ugunstig oppvekstmiljø, der dyret kan være både samtalepartner og sosial støtte.

 • Vi tar i mot deg med din kjærlighet til natur, og den erfaringen (liten eller stor) som du har til nå.

  Du vil sammen med lærere og medelever utvikle deg i den retningen du vil trives best med, og få teste noe av dette ut i praksis.
   

  Gøy å tenke på: Naturopplevelser og det å være ute kan gi lavere stressnivå, og en følelse av velvære og mestring. Mange av oss finner en spesiell ro når vi er ute blant trær, bader i et vann, eller går på en sti uten forstyrrelser fra skole, jobb og andre plikter. Professor Tove Fjeld, en av pionerene innen fagområdet planter og helse, slår fast: 
   

  Biologisk og fysiologisk er vi der vi var for 10 000 år siden. Mennesket vil være ute i naturen , for mye inneliv påvirker oss negativt. Det vil si at selv om denne teknologiske utviklingen har gått fort, så har ikke menneskets utvikling gått like fort. Vi har fremdeles et behov for å være ute i naturen. 


  Statistisk sett, vil halvparten av befolkningen i Norge, få en psykisk lidelse i løpet av livet. Som oftest i form av depresjoner, angstlidelser og misbruk eller avhengighet av rusmidler. Ofte behandles dette med samtaleterapi og medisiner, men fysisk aktivitet og naturopplevelser har også vist seg å være gode behandlingsmetoder som gir økt livskvalitet.

 • Vi tar i mot deg med din kjærlighet til idrett, og den erfaringen (liten eller stor) som du har til nå.

  Du vil sammen med lærere og medelever utvikle deg i den retningen du vil trives best med, og få teste noe ut av dette i praksis.

  Gøy å tenke på: På et generelt grunnlag kan vi slå fast at regelmessig fysisk aktivitet er helsefremmende. Det er solid dokumentert at regelmessig fysisk aktivitet er sunt. Mennesket er skapt for å være i bevegelse. I et slikt perspektiv, bidrar kroppslig bevegelse også til å styrke psykisk helse og velvære.

  Dagens samfunn er organisert for betydelig stillesitting og kroppslig inaktivitet. Helse direktoratet påpeker at fysisk aktivitet bedrer den fysiske formen, og gjør oss mer rustet til å mestre hverdagens krav og utfordringer. Det er mye rett i det. Vi bør oppfordre politikere og myndigheter til å legge til rette for varierte bevegelsesarenaer og økt aktivitet.

  Fysisk aktivitet er så mangt, og folk er forskjellige. For å få grep om konkrete sammenhenger mellom fysisk aktivitet og psykisk helse, må vi ta utgangspunkt i individets sammensatte situasjon. Hvilke erfaringer og historier bærer hver enkelt med seg? Hvilke omstendigheter preger livssituasjonen? Og ikke minst; hvilke sosiale forventninger og personlige motiver ligger bak den enkeltes valg? 

MØT LÆREREN:

Informasjon om de ulike lærerne kommer etter hvert.

Lurer du på å søke?
Ring rektor Monica på mobil: 480 77 515, eller send en mail til monica@jarenfhs.no

Opptaksrutiner

 • Du kan søke hele året frem til skolestart, eller frem til skolen er full.

 • «Førstemann til mølla»-prinsippet

 • Vi sender ut tilbud om studieplass fra 1.februar.

 • Du vil motta en bekreftelse på e-post at vi har mottatt akkurat din søknad.

 • Skoleplassen er din når innmeldingsgebyret er betalt. Dette informerer vi om i tilbudet.

 • Skulle noe være uklart spør oss gjerne admin@jarenfhs.no eller ring tlf:51785100

bottom of page