top of page
Læreglede-Jæren-folkehøgskule.jpg

Våre verdier

Dette er ditt år! Året på Jæren handler om samhold, læreglede, likeverd og muligheten til å finne veien videre. Det kan bli et springbrett inn i studie- eller arbeidslivet. Vi ønsker å gi deg et matnyttig år som gir deg minner og gode vennskap for resten av livet.

Medansvar og fellesskap

Du vil bo sammen med ungdommer fra hele landet. Det er viktig at vi sammen tar et ansvar for at fellesskapet skal bli bra. I løpet av skoleåret kan du utforske dine evner og ressurser. Det er fascinerende hvor mye en lærer i samspill med andre mennesker.

Mange har i dag ikke tid til å stoppe opp og spørre: Hvem er jeg? Hva bor egentlig i meg? Hva har jeg å gi til andre? Hvordan kan jeg få et godt og meningsfullt liv? Dersom du synes dette er viktige spørsmål, er du moden for et år på folkehøgskole.

Føler du på ensomhet? Jæren Folkehøgskule er en plass som åpner for nye relasjoner, uavhengig av hvem du er som person. Her kan du starte med blanke ark, og du vil bli imponert over hvor inkluderende miljø det er på folkehøgskole. 

Pedagogisk frihet

Hvordan kan en lære noe på en skole uten karakterer, eksamener og fast pensum? Frihet fra karakterer og eksamen er noen av de viktigste elementene i folkehøgskolen. Nettopp da kan du finne ut hvem du er. Du er fri til å hente fram egne meninger og prøve disse i diskusjon med dine medelever og lærere. Vi ønsker også at du skal kunne åpne en lærebok og sette deg inn i stoffet. Motivasjonen skal komme fra din interesse for faget. Vi opplever ekte læreglede hver eneste dag.

Elever som ler sammen

Velkommen

I dag ber vi deg vurdere om et år på vår skole er noe for deg. Det er mange gode skoler å velge mellom. Mangfoldet kan kanskje gjøre valget vanskelig. Dersom vår skole blir ditt valg, skal du vite at du er hjertelig velkommen og at vi trenger nettopp din hjelp for å skape en god skole – en skole å bli glad i.

Frilynt

Vår skole er en frilynt folkehøgskole. For oss betyr det at alle mennesker har like stor verdi. Alle er like viktige for fellesskapet. Vi er svært ulike når det gjelder evner og ressurser. Vi har ulike kjønn, legning, farge, høyde, livssyn, politisk syn osv. Det er møtet mellom ulike mennesker som skaper magi!

Vi er glade for at det ikke er vår oppgave å sortere elevene gjennom en avsluttende eksamen. Kanskje mest for å gjøre filosofien om likeverd troverdig. Det er ikke et mål i seg selv å bli så like hverandre som mulig – snarere tvert i mot. Vær akkurat den du er på Jæren folkehøgskule

Dannelse

Du er kanskje en av dem som kommer til folkehøgskolen for å utdanne deg til noe. Vi ønsker å gi deg et større tilbud preget av helhet – der gode opplevelser blir viktige. Opplevelser som gjør deg glad i deg selv, i naturen, i et fargerikt kulturliv – og kanskje aller mest, glad i livet. Du kan trygt slå fast at du ikke blir sykepleier, interiørarkitekt eller kunstner ved å gå et år hos oss, men vi tror at du kan bli en bedre sykepleier, interiørarkitekt og kunstner etter et folkehøgskoleår. Folkehøgskolen vil gjøre noe for de menneskelige verdiene som medansvar, toleranse og solidaritet. Verdier som bygger på at vi er deltakere i samfunnet, at tilværelsen er et forpliktende fellesskap og at det er det som gir livet vårt mening.

Elever som har vært på surfetur
bottom of page